Przedszkola

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA SPECJALNE I INTEGRACYJNE

Na niebiesko zaznaczyliśmy placówki, które mają doświadczenie i są otwarte na dzieci z autyzmem/ZA.

Nie jest naszym celem polecanie jakiejkolwiek placówki. Chcemy, abyś miał WYBÓR i świadomość ich liczby oraz lokalizacji,

Nie dla każdego dziecka najlepszym rozwiązaniem będzie placówka otwarta na autyzm. Przy dodatkowej głębokiej niepełnosprawności intelektualnej lub towarzyszących dysfunkcjach może dużo lepiej sprawdzić się np. placówka dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami, stąd zamieszczamy poszerzony wykaz placówek edukacyjnych.

Przedszkole Specjalne nr 164

ul. Libelta 35, 61-707 Poznań

tel. 61 853 23 16

www.przedszkolespecjalne164.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przedszkole Specjalne nr 135 dla dzieci z autyzmem

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z. Tylewicza

ul. Płowiecka 5

60-277 Poznań

tel. 61 867 53 13

www.przedszkole135.poznan.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera.

Przedszkole nr 184 (z oddziałem dla dzieci z autyzmem)

ul. Sióstr Misjonarek 1, 61-680 Poznań

tel. 61 825 24 60

e-mail: p184@poznan.interklasa.pl

www.przedszkole184.bdl.pl

Przedszkole Integracyjne nr 91 „Bajka”

ul. Cześnikowska 19a

60-329 Poznań

tel. 61 867 95 81

e-mail: p91@poznan.interklasa.pl

www.przedszkole91.weebly.com

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną. Ze względu na bariery architektoniczne przedszkole nie ma możliwości przyjmowania dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

os. Lecha 14

61-293 Poznań

tel. 61 877 78 71

e-mail: przedszkole53@poczta.onet.pl, p53@poznan.interklasa.pl

www.przedszkole53.edu.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, ze sprzężoną niepełnosprawnością, niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową.

Przedszkole nr 73 „Zielony Gaik” z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

os. Czecha 140, 61-292 Poznań

tel. 61 877 65 31

e-mail: p73@poznan.interklasa.pl

www.p73poznan.szkolnastrona.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną, słabowidzące, słabosłyszące.

Przedszkole nr 81 im. Skrzata Borodzieja z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi

ul. Limbowa 2, 61-446 Poznań

tel. 61 832 02 32

e-mail: p81@interklasa.pl

www.przedszkole81poznan.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci niewidome, słabowidzące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Przedszkole nr 116 „Kolorowe Nutki” z oddziałami integracyjnymi i oddziałem specjalnym

os. Pod Lipami 107, 61-632 Poznań

tel. 61 820 08 91

e-mail: przedszkole116@wp.pl

www.przedszkole116.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Przedszkole nr 130 z oddziałami integracyjnymi

os. Rzeczypospolitej 43, 61-395 Poznań

tel. 61 877 52 81

e-mail: przedszkole130@op.pl

www.przedszkole130.republika.pl

Przedszkole przyjmuje między innymi dzieci słabowidzące, przewlekle chore, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, z zaburzeniami zachowania i psychicznymi.

Przedszkole nr 155 „Polanie” z oddziałami integracyjnymi

os. Winiary 2

60-665 Poznań

tel. 61 823 31 31

www.przedszkole155.pl

Do przedszkola przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością ruchową w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w normie intelektualnej.

Przedszkole Specjalne nr 107

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

tel. 61 849 12 03

Przedszkole dla dzieci przewlekle chorych przy Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Przedszkole dla dzieci hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych.

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA

Żłobek i Przedszkole Montessori

ul. Czeremchowa 27, 61-474 Poznań

tel. 61 830 02 40

tel. kom. 601 441 873

e-mail: przedszkole@montessori.poznan.pl

www.montessori.poznan.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, między innymi z autyzmem,
niepełnosprawnością intelektualną, afazją.

Przedszkole Specjalne „Bartek”

os. Piastowskie 42, 61-152 Poznań

tel. 61 877 13 11

e-mail: kontakt@przedszkolebartek.org

www.przedszkolebartek.org

Przedszkole „Bartek” przyjmuje dzieci ze schorzeniami narządu ruchu, neurologicznymi i genetycznymi.

Przedszkole Specjalne „Orzeszek”

os. Bolesława Chrobrego 6

60-681 Poznań

tel. 61 822 51 51

www.orzeszek.home.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci ze złożoną wieloraką niepełnosprawnością.

„Orzeszek” jest placówką społeczną prowadzoną przez Stowarzyszenie „Na Tak”.

Przedszkole w Zielińcu „Wyspa odkrywców”

ul. Sośnicka 10, 61-058 Poznań

tel. kom. 606 680 141

e-mail: biuro@przedszkolewzielincu.pl

www.przedszkolewzielincu.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Przedszkole „Jeżyki”

ul. Romka Strzałkowskiego 5/7, 60-854 Poznań

tel. 61 293 91 92

www.przedszkole-jezyki.com.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością ze względu na uszkodzenie słuchu oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Przedszkole Terapeutyczne „Terapik”

ul. Oliwska 14, 60-454 Poznań-Smochowice

tel. kom. 600 494 975

e-mail: terapik@onet.pl

www.terapik.republika.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z FASD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwoju), zespołami genetycznymi, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem mowy, deficytami integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami zachowania.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Emedea, w tym:

– Przedszkole,

– Szkoła Podstawowa,

– Gimnazjum.

ul. Bosa 15, 60-125 Poznań

tel. 61 222 00 04

tel. kom. 530 233 599

e-mail: orewemedea@emedea.pl

www.orew.emedea.pl

Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne „Miś”


ul. Berwińskiego 2/4
60-765 Poznań
tel. 61 222 54 38


ul. Łozowa 77
61-448 Poznań
tel. kom. 531 261 015

www.przedszkoleintegracyjnemis.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, słabosłyszące, niesłyszące, z opóźnieniem psychoruchowym.

Prywatne Przedszkole Nostri Bimbi z oddziałem dla dzieci z autyzmem

ul. Bułgarska 19

60-320 Poznań

tel. kom. 784 315 892

e-mail: biuro@nostribimbi.pl

www.nostribimbi.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem.

Akademia Ciekawskiej prof. Sówki

Przedszkole Niepubliczne i Punkt Przedszkolny


Oddział Milusin
ul. Bogusza 8a, 61-608 Poznań


Oddział Milusin Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne
ul. Biegańskiego 36, 61-680 Poznań

tel. kom. 507 117 011

www.ciekawskasowka.pl/milusin-przedszkole

Przedszkole przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną,
niepełnosprawnością ruchową, afazją, autyzmem, niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące.

Przedszkole prowadzi grupy integracyjne, terapeutyczne, specjalne.

Saplings Educating for life Niepubliczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z autyzmem

ul. Przemysłowa 68, 61-541 Poznań

tel. 61 223 04 78

tel. kom. 533 983 234

www.saplings.com.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Niepubliczne Punkty Przedszkolne „Szkółka małego dziecka”


ul. Frezjowa 22, 60-175 Poznań-Junikowo


ul. Szelągowska 22, 61-626 Poznań-Winogrady


os. Na Murawie 5b/10, 61-655 Poznań-Winogrady


ul. Południowa 60, 62-064 Plewiska

tel. kom. 509 445 939, 519 181 856

www.szkolkamalegodziecka.pl

Placówki przyjmują dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną, słabowidzące, niewidome, słabosłyszące, niesłyszące.

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”

ul. Tulipanowa 3, 63-004 Tulce k. Poznania

tel. 61 872 73 15, tel. kom. 605 230 391

e-mail: poczta@bajkowa.com, www.bajkowa.com

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością ruchową.

Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „La Familia”

ul. Cieszkowskiego 100/102a, 62-020 Swarzędz

tel. kom. 668 462 889, 604 061 026

www.lafamilia.com.pl

Przedszkole przyjmuje dzieci z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Przedszkole nie ma rejonizacji, przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

Koordynatorka tekstu: Beata Hornik, mail: beata.hornik@gmail.com

Źródło: „Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością”; http://www.poznan.pl/mim/hc/news/informator-dla-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia,89409.html