Szkoły oraz ośrodki szkolno-wychowawcze

Na niebiesko zaznaczyliśmy placówki, które mają doświadczenie i są otwarte na dzieci z autyzmem/ZA.

Nie jest naszym celem polecanie jakiejkolwiek placówki. Chcemy, abyś miał WYBÓR i świadomość ich liczby oraz lokalizacji,

Nie dla każdego dziecka najlepszym rozwiązaniem będzie placówka otwarta na autyzm. Przy dodatkowej głębokiej niepełnosprawności intelektualnej lub towarzyszących dysfunkcjach może dużo lepiej sprawdzić się np. placówka dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami, stąd zamieszczamy poszerzony wykaz placówek edukacyjnych.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego, w tym:

– Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy,

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113,

– Gimnazjum Specjalne nr 113,

– III Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 3,

– Technikum Specjalne,

– Szkoła Policealna Specjalna nr 2,

– Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących.

ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

tel. 61 877 57 19

www.slysze.edu.pl

Wszystkie placówki wchodzące w skład Ośrodka przyjmują dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na wadę słuchu.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza, w tym:

– Przedszkole nr 135 dla Dzieci z Autyzmem,

– Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem,

– Gimnazjum Specjalne dla Młodzieży z Autyzmem,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 4,

– IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne,

– Szkoła Policealna Specjalna,

– Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 5,

– Internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

ul. Szamarzewskiego 78/82

60-569 Poznań

tel. 61 847 20 95, 61 847 30 95

www.sosw.poznan.pl

Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Ludwiki Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo

ul. Mariacka 24/28

61-012 Poznań

tel. 61 878 02 24

e-mail: mariacka@autograf.pl

www.sow-mariacka-poznan.pl

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy im. bł. Sancji Szymkowiak

ul. św. Rocha 16a

61-142 Poznań

tel. 61 875 33 60

e-mail: orwsancja@op.pl

www.orwsancja.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Emedea, w tym:

– Przedszkole,

– Szkoła Podstawowa,

– Gimnazjum.

ul. Bosa 15, 60-125 Poznań

tel. 61 222 00 04

tel. kom. 530 233 599

e-mail: orewemedea@emedea.pl

www.orew.emedea.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 101 im. Jana Brzechwy, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 101,

– Gimnazjum Specjalne nr 101,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1.

ul. Swoboda 41, 60-389 Poznań

tel. 61 861 68 52

www.zss101.poznan.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori,

– Gimnazjum Specjalne nr 102,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2.

ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań

tel. 61 852 56 60

www.zss102.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 105,

– Gimnazjum Specjalne nr 105,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3.

ul. Bydgoska 4, 61-127 Poznań

tel. 61 877 22 94

www.105.edu.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 107 im. Arkadego Fiedlera, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107,

– Gimnazjum Specjalne nr 107.

ul. Dąbrowskiego 73, 60-523 Poznań

tel. 61 847 31 56

www.szkola107-poznan.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 112, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 112,

– Gimnazjum Specjalne nr 112.

ul. Obornicka 314, 60-691 Poznań

tel. 61 828 86 13, 61 828 86 15

www.zss112.edupage.org

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 103,

– Gimnazjum Specjalne nr 103,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 6.

ul. Rycerska 43, 60-345 Poznań

tel. 61 867 97 27

www.zss103.eu/pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 106, w tym:

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106,

– Gimnazjum Specjalne nr 106.

ul. K. Janickiego 22, 60-542 Poznań

tel. 61 847 87 14

www.zs106poznan.blogspot.com

Zespół Szkół Specjalnych nr 111, w tym:

– Przedszkole Specjalne nr 111,

– Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111,

– Gimnazjum Specjalne nr 111 z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ,

II Liceum Ogólnokształcące Specjalne z Oddziałami Zorganizowanymi w ZOZ – dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym

ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań

tel. 61 831 02 55

www.111poznan.edupage.org

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka, w tym:

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 1,

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2,

– Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4.

ul. Żniwna 1, 61-663 Poznań

tel. 61 820 09 92, www.zsz2.poznan.pl

Zespół Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 68,

– Gimnazjum Specjalne nr 114.

os. Jana III Sobieskiego 102, 60-688 Poznań

tel. 61 823 43 71

www.sp68.pl

Szkoła przyjmuje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na lekką niepełnosprawność intelektualną, z autyzmem, z zespołem Aspergera, słabowidzące i słabosłyszące.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi,

– Gimnazjum nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi.

ul. Prądzyńskiego 53

61-527 Poznań

tel. 61 833 10 10

www.zs2poznan.com

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, w tym:

– Przedszkole nr 186 „Mieszkańcy Łąki”,

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 50,

– Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 27.

os. Stare Żegrze 1

61-249 Poznań

tel. 61 878 96 90

www.gm27-poznan.pl

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 78,

– Gimnazjum nr 55.

ul. Żonkilowa 34

60-175 Poznań

tel. 61 867 79 16

www.spig2.poznan.pl

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, w tym:

– Szkoła Podstawowa nr 75,

– Gimnazjum nr 2.

ul. Powstańców Wlkp. 3

61-895 Poznań

tel. 61 852 86 12

www.gimn2sp75.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi

os. Rusa 56, 61-245 Poznań

tel. 61 877 96 12

www.sp6.poznan.pl

Szkoła Podstawowa nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Garbary 82, 61-758 Poznań

tel. 61 852 28 00

www.sp40.poznan.pl

Szkoła przyjmuje dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, lekką niepełnosprawnością intelektualną,
słabowidzące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością sprzężoną, z afazją.

Szkoła Podstawowa nr 18 (z klasami integracyjnymi)

os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań

tel. 61 877 57 15

www.sp18.poznan.pl

Szkoła Podstawowa nr 20 (z klasami integracyjnymi)

os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

tel. 61 877 56 31

www.sp20.pl

Szkoła przyjmuje między innymi dzieci słabosłyszące, przewlekle chore, z zaburzeniami zachowania.

Szkoła Podstawowa nr 48 (z klasami integracyjnymi)

ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań

tel. 61 820 60 71

www.sp48.poznan.pl

Szkoła przyjmuje między innymi dzieci z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną.

Szkoła Podstawowa nr 23 (z klasami terapeutycznymi)

ul. Norwida 21, 60-867 Poznań

tel. 61 847 45 93

www.sp23.com.pl

.

Szkoła Podstawowa nr 45 (z klasami terapeutycznymi)

ul. Harcerska 3, 61-011 Poznań

tel. 61 878 06 41

www.szp45.pl

Szkoła przyjmuje między innymi dzieci z deficytami w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej i funkcji motorycznych, z nadpobudliwością emocjonalną, z zaburzeniami koncentracji uwagi, a także z normą intelektualną poniżej przeciętnej.

Społeczna Szkoła Podstawowa „Zakątek”

ul. Winogrady 144, 61-626 Poznań

tel. 61 826 66 72

www.zakatek.org.pl

Szkoła przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim wraz z niepełnosprawnością ruchową.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum „Zawsze Razem”

os. Jana III Sobieskiego 109

60-688 Poznań

tel. 61 823 58 41

e-mail: zawszerazem2@poczta.onet.pl

www.szkolazawszerazem.pl

Szkoła przyjmuje dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami narządu ruchu.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum ‚Otwarte Drzwi’
Aleja Niepodległości 36
61-714 Poznań
Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum, to placówki z oddziałami integracyjnymi. Nasze „Otwarte Drzwi” są dla wszystkich. Specyfika pracy polega na tym, że uczniowie pełnosprawni i uczniowie z niepełnosprawnościami proces edukacji realizują dwutorowo (dostosowany do ich potrzeb i możliwości), integracja odbywa się przede wszystkim na płaszczyźnie artystycznej, terapeutycznej, sportowej i rekreacyjnej.

Koordynatorka tekstu: Beata Hornik, mail: beata.hornik@gmail.com

Źródło: „Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością”; http://www.poznan.pl/mim/hc/news/informator-dla-rodzicow-dzieci-z-niepelnosprawnoscia,89409.html