GPS Rozwój przez zabawę

System Growth through Play

Rozwój przez zabawę – łączy sprawdzone elementy programów bazujących na relacjach i mózgu w celu dopasowania działań skupiających się na rozwoju społecznym, komunikacyjnym, emocjonalnym i poznawczym.

Metoda ta jest bardzo elastyczna. Może uzupełniać każdą, którą aktualnie stosujesz dla swojego dziecka lub stanowić kompletny program sam w sobie, tworząc domowy program dla dziecka. Czerpiąc z różnorodnych udowodnionych, klinicznie potwierdzonych metod, nasi użytkownicy nie są uczeni jednego podejścia czy filozofii, lecz zamiast tego – zintegrowanego programu pasującego do każdej rodziny.

Pomagamy skupić się na kluczowych dla rozwoju Twojego dziecka umiejętnościach i dostarczamy strategii oraz czynności, które możesz z łatwością włączyć do codziennego życia. GPS pozwoli Ci pracować mądrzej, by przyspieszyć rozwój Twojego dziecka.

GPS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy GPS TM (Rozwój przez Zabawę) to tylko podążanie za dzieckiem? Nie

Podążanie za dzieckiem to fundament. Tutaj zaczyna się relacja i zaangażowanie dziecka, z tego wypływa dalsza nauka. Bez zaangażowania i odwzajemnionej relacji nauka jest ciężka, a czasem niemożliwa. Ale rodzice i terapeuci muszą zrobić znacznie więcej, aby zachęcić dziecko do eksplorowania świata i nauki. Każde dziecko z autyzmem to indywidualna jednostka, przed którą stawia się wyzwania, jednostka, która jest silna, tak jak każda inna.

Dlatego naszym głównym założeniem jest to, abyśmy znaleźli się w takim świecie, jakim widzi go dziecko, a nie pokazywali mu, jak świat POWINIEN być spostrzegany. Poprzez wniknięcie do świata dziecka w celu porozumienia się z nim jesteśmy w stanie zachęcić je do spojrzenia na świata w taki sposób, jak my to robimy.

Taki proces powoduje, że każdy uczy się czegoś nowego i docenia tę drugą stronę.

Czy GPS TM (Rozwój przez Zabawę) to więcej niż zabawa? Tak

Zabawa jest kluczowym elementem GPS, ale jest również jedną z części całego procesu. Zabawa tworzy pozytywne emocje radości, podekscytowania, ciekawości, pozytywnej relacji i pełnego ciepła zaangażowania. Dzięki zabawie, rodzice mogą wejść w świat dziecka i stopniowo go rozwijać. I tu zaczyna się wspólna podróż. Wszyscy uczymy się najlepiej przez doświadczenia, które nas interesują. GPS tworzy relacje, dzięki którym dzieci będą mogły się rozwijać i uczyć społecznego świata, komunikacji, rozwiązywania problemów, myślenia dynamicznego i uogólniania.

Oprócz zabawy, GPS określa cele rozwojowe oparte na diagnozie społeczno-komunikacyjnej i tworzy kontekst do pokonywania wyzwań. Uczy reagowania na innych, mowy niewerbalnej i werbalnej, dzielenia się doświadczeniami i naprzemiennej odwzajemnionej interakcji.

Czy starsze dzieci mogą korzystać z tej formy pomocy? Tak

Niezależnie od wieku, to, co jest najważniejsze to budować relacje, rozwijać i uczyć w odniesieniu do zainteresowań dziecka. Bez znaczenia, czy to dotyczy puszczania samochodzików, czy specjalistycznej konstrukcji pojazdów – jest okazją do rozpoczęcia nauki.

Zainteresowania połączone z pozytywnymi emocjami i pragnieniem są mocnym klejem dla relacji. W wypadku starszych dzieci GPS wykorzystuje te same zasady: zaangażowanie, utrzymanie, wyzwanie, rozwijanie oraz wiele innych technik. Tak samo jak w przypadku młodszych dzieci, odnosimy się do oceny etapów społeczno-komunikacyjnych. 8-letnie dziecko nadal może mieć problemy z poziomu dziecka 2-letniego.

Czy GPS TM ( Rozwój przez Zabawę) może być łączone z innymi terapiami? Tak

Inne terapie, takie jak edukacyjne czy neurologiczne, logopedyczne mogą być bardzo pomocne. Ale aby były wsparciem dla dziecka, powinny korzystać z filozofii i zasad podejścia opartego na relacjach i zabawie. Zaczynając od zainteresowań dziecka, mogą podążać dalej. Kiedy dziecko jest zmotywowane, interwencja ma więcej korzyści i jest skuteczniejsza. Każda terapia możne być oparta na zabawie, w czasie której zachęcamy dziecko do myślenia, a nie biernego powtarzania wzorów.

Czy można używać sekwencyjnego powtarzania czynności, kiedy stosujemy GPS TM (Rozwój przez Zabawę)? Tak

Część dzieci będzie potrzebowała praktykowania pewnych umiejętności, aby móc się nimi posługiwać samodzielnie, np. wiązanie butów czy ubieranie się. Gdy włączymy w to zabawę i zainteresowania dziecka, czynność ta będzie bardziej skuteczna i mniej nieprzyjemna dla dziecka niż zwykłe powtórzenia.

Czy GPS TM (Rozwój przez zabawę) jest użyteczne w pracy nad takimi zachowaniami, jak agresja, autoagresja? Tak

Dzieci zawsze mają powód swoich zachować. Dyskomfort, gniew, lęk problemy z przetwarzaniem sensorycznym, system nerwowym, który nie jest pod kontrolą, doprowadzają dziecko do różnych zachowań. Wiedząc, z jakiego obszaru wyłania się to zachowanie, czyli analizując potencjalną przyczynę, możemy efektywnie zapobiegać i radzić sobie z takimi zachowaniami.

Growth through Play System wyróżnia kilka możliwych obszarów, skąd mogą pochodzić te zachowania oraz stosuje zestawy technik pracy w zależności od obszaru.

Czy GPS TM ( Rozwój przez Zabawę) jest użyteczne w pracy nad zachowaniami auto-stymulacyjnymi i powtarzalnymi? Tak

Kiedy dziecko macha rękoma, podskakuje czy opukuje przedmioty, może to oznaczać, że próbuje rozładować lęk, a wykonywanie tej czynności działa na nie kojąco. Dziecko może potrzebować tego ruchu do samoregulacji i aby uporządkować własne odczucia

Zachowania te mogą mieć jeszcze wiele innych przyczyn (nie każdej z nich możemy być świadomi), ale jesteśmy pewni, że mają one znaczenie.

Growth through Play używa wielu technik wykorzystywania tych właśnie zachowań do budowania interakcji i komunikowania się z dziećmi.

Jeśli tylko symptomy mają odbiorcę, zaraz pojawia się kolejne zachowanie, aby zaspokoić emocjonalne potrzeby dziecka.

Chodzi o to, że jeśli potraktujemy te dźwięki i zachowania jako część konwersacji, jaka zachodzi pomiędzy mózgiem a ciałem (gdzie mózg wysyła wiadomość do ciała: zrób to, a ciało odsyła informację zwrotną: zrobione), możemy się nauczyć rozmawiać w sposób dla dziecka bezpieczny i spokojny. Patrząc na to, jak dziecko rozmawia samo ze sobą, jakie informacje zwrotne daje sobie, gdzie jest skupiona uwaga i jakie to ma znaczenie dla mózgu, będziemy wiedzieć, co rozpoznaje mózg dziecka jako bezpieczny język.

Czy w terapii GPS TM (Rozwój przez zabawę) wprowadza się jakieś ograniczenia dla dziecka? Tak

Ograniczenia oczywiście są, ale muszą być wprowadzane z ciepłem i łagodnością. Nie trzeba straszyć dziecka naszą przewagą. Ono prawdopodobnie już ma wystarczającą ilość strachu.

Źródło: zrozumiecautyzm.pl