Son Rise – Metoda Opcji

The Son-Rise Program® (w Polsce kojarzona z metodą Opcji)

Od 1983 roku Autism Treatment Center of America zapewnia innowacyjne kursy szkoleniowe dla rodziców i specjalistów opiekujących się dziećmi dotkniętymi autyzmem, spektrum zaburzeń autystycznych, całościowymi zaburzeniami rozwoju i innymi trudnościami w rozwoju. The Son-Rise Program® uczy określonego i jednocześnie wszechstronnego systemu terapii i edukacji, zaprojektowanego, by pomóc rodzinom i opiekunom umożliwić dzieciom znaczne doskonalenie się we wszystkich obszarach dotyczących uczenia się, rozwoju, komunikacji i nabywania umiejętności. Oferuje wysoce efektywne techniki edukacyjne, strategie i zasady do zaprojektowania, uzupełniania i prowadzenia stymulującego, wysoko energetycznego programu skoncentrowanego na dziecku, prowadzonego w domu „jeden na jeden”.

Co wyróżnia The Son-Rise Program®?

W The Son-Rise Program® po raz pierwszy zostało zasugerowane, że dzieci z wymienionymi diagnozami mają potencjał do wyjątkowego uzdrawiania się i rozwoju. The Son-Rise Program® opracował innowacyjny, edukacyjny sposób terapii, który zakłada dołączanie się do dzieci, zamiast występowania przeciwko nim. Ten program umiejscawia rodziców jako kluczowych nauczycieli, terapeutów i dyrektorów swojego własnego programu i korzysta z domu, jako najbardziej sprzyjającego środowiska pomocy dzieciom. The Son-Rise Program® odważył się zasugerować, że szacunek i głęboka troska będą najważniejszym czynnikiem, mającym wpływ na motywację dziecka do uczenia się, i od początku uczynił miłość i akceptację istotną częścią wszystkich procesów uczenia się. Przyjmując tę postawę, po pierwsze tworzy się więź i bezpieczne otoczenie, a następnie wprowadza pewne i sprawdzone strategie, zapoczątkowane przez The Son-Rise Program®. Te zasady są kamieniami węgielnymi tego podejścia.

W jaki sposób zasady działania i techniki pracy stosowane w The Son-Rise Program® pomagają dzieciom specjalnej troski?

  • Dołączanie do rytualistycznych i powtarzających się zachowań dziecka daje klucz do rozwiązania tajemnicy tych zachowań i ułatwia kontakt wzrokowy, rozwój społeczny i włączenie innych do zabawy.
  • Wykorzystywanie własnej motywacji dziecka doskonali jego proces uczenia się i buduje fundament pod edukację i nabywanie umiejętności.
  • Nauka poprzez zabawę interaktywną owocuje efektywną i znaczącą socjalizacją i komunikacją.
  • Stosowanie energii, ekscytacji i entuzjazmu zwraca uwagę dzieci oraz inspiruje ich stałą chęć do nauki i interakcji.
  • Przyjęcie wolnej od osądów i optymistycznej postawy w The Son-Rise Program® maksymalizuje radość, uwagę i pragnienia dzieci.
  • Umiejscowienie rodzica jako najważniejszego i trwałego źródła prowadzi do najbardziej spójnej i konsekwentnej koncentracji na szkoleniu, edukacji i inspirowaniu rozwoju.
  • Stworzenie bezpiecznego, wolnego od zakłóceń obszaru do pracy / zabawy daje optymalne otoczenie do nauki i rozwoju.

Źródło: bycblizejsiebie.pl