Wstęp informacyjny

Terapie autyzmu dzielimy na behawioralne (dyrektywne) oraz niedyrektywne, tzw. podążające za dzieckiem (Metoda opcji). Nie ma jednej, jedynie słusznej metody pracy z osobą z autyzmem, ponieważ u każdej z nich zaburzenie to przejawia się inaczej. Warto również w obliczu tak wielkiej różnorodności metod terapeutycznych nie generalizować, że jedna jest lepsza od drugiej.

Niezwykle ważne jest, by znaleźć taką terapię, która w swym założeniu ma podejście pełne szacunku do dziecka, terapię, którą dziecko (być może z czasem) będzie się cieszyło… Naprawdę jest to możliwe! I piszę to jako rodzic, który przez dłuższy czas trwał w terapii, na którą syn chodził z głośnym płaczem sprzeciwu, ponieważ wydawało mi się, że tak widocznie musi wyglądać czas intensywnej nauki dziecka z autyzmem. Nie, nie musi! A nawet nie powinien tak wyglądać! Dlaczego? Z prostej, fizjologiczno-psychologicznej przyczyny: mózg dziecka znacznie lepiej przyswaja sobie każdą wiedzę, gdy jest ona przekazywana w formie zabawy i w atmosferze radości, wsparcia i okazywanego szacunku, na który zasługuje każdy człowiek, bez względu na to, jak bardzo jest zaburzony.

Z doświadczenia wielu rodziców dzieci z autyzmem wynika, że wobec ogromnej liczby proponowanych terapii czy placówek edukacyjnych, naprawdę bardzo trudno jest wybrać tę jedną, najlepszą. Dlatego zachęcamy Cię do PRÓBOWANIA, do dawania sobie prawa do zmiany, również prawa do popełnienia błędu, który zawsze można naprawić poprzez zmianę terapeuty czy placówki edukacyjnej. Takie podejście nie generuje kolejnego, ogromnego stresu w całej tej niezwykle trudnej rzeczywistości życia z diagnozą. Mamy całe mnóstwo przykładów, jak cenne jest słuchanie własnej intuicji, szczególnie, gdy już zaczynasz się orientować w mnogości propozycji terapeutycznych dla swego dziecka. Dlaczego? Ponieważ to Ty będziesz KONTYNUATOREM tych terapii zarówno w domu, jak i wszędzie tam, gdzie będziesz przebywał ze swoim dzieckiem. Dlatego warto, byś mierzył siły na zamiary i był przekonany, że wybierasz coś, czego będziesz w dużym stopniu WSPÓŁNAUCZYCIELEM!

Natalia Przybylska